Dunkers Kulturhus

Grafisk Design

Jubileumskatalog för Dunkers Kulturhus. Katalogen trycktes med ett värmekänsligt omslag.